วันที่
 
: : ทำเนียบผู้ตรวจสอบภายใน : :
ส่วนตรวจสอบภายใน มท.
 
ผู้ตรวจสอบภายในกรม สังกัด มท.
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงใหม่
เชียงราย
ตรัง
ตราด
ตาก
นนทบุรี
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
บึงกาฬ
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
พะเยา
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
: : เมนูหลัก : :
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
งานกลุ่มตรวจสอบภายใน มท.
ระบบงานสารสนเทศ
ระบบเว็บเมล มท.
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารฯ
ระบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบการจัดการการเรียนรู้
: : ลิงห์ที่น่าสนใจ : :
หน่วยงานในสังกัด มท.
 สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัด มท.

หน่วยงานระดับกรม
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
 
 
จังหวัด
 
 
กระทรวงต่าง ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
: : กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน : :
: : หนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานตรวสอบภายใน มท. ถึง ผวจ. : :
: : ข่าวประชาสัมพันธ์ : :
: : เรื่องที่น่าสนใจ : :

 

 
: : ค้นหาข้อมูล : :
 

WWW
http://www.auditor0216.moi.go.th
: : ข้อมูลน่ารู้ : :
เอกสาร บทความ ความรู้
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียน
สรุปสาระสำคัญของระเบียบ
ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบ
ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ
แบบฟอร์มที่ใช้งาน
: : จำนวนผู้เยี่ยมชม: :
link to free hit counters gallery

www.auditor0216.moi.go.th:7778/

คืนความสุขให้คนในชาติ
 
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2622-2541-2 มท. 50627-9

ปรับหน้าจอ windows ขนาด 1024 x 768 ขึ้นไป และปรับขนาดตัวอักษรระดับกลาง ( Medium)